1η συνάντηση γνωριμίας της παιδικής λέσχης ανάγνωσης των βιβλίων της ‘Αλκης Ζέη

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός/καφε-πολυχώρος «Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» προσκαλεί παιδιά ηλικίας 6-12 ετών στην 1η συνάντηση γνωριμίας της παιδικής λέσχης ανάγνωσης των βιβλίων της ‘Αλκης Ζέη.

Σάββατο 1/2/20, ώρα 17.00-19.00 μ.μ.

Η συμμετοχή στη λέσχη ανάγνωσης είναι δωρεάν.

Η λέσχη συντονίζεται από το «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», αλλά θα λάβει υπόψην τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προτείνουν τις δικές τους ιδέες για το πώς θα λειτουργήσει η λέσχη.

Στο καφε-πολυχώρο του «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» υπάρχει μια βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία της ‘Αλκης Ζέη.

Ο «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» είναι σε επαφή με την ‘Αλκη Ζέη, οπότε και μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των λεσχών ανάγνωσης και της συγγραφέως.