Υπηρεσίες σύνταξης βιογραφικού

Ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.

Πραγματοποιούμε δηλαδή συνεδρίες ώστε να υποστηρίξουμε κάποιο νέο άνθρωπο/νέο απόφοιτο να συντάξει το βιογραφικό του σημείωμα (είτε αναλυτικό είτε συνοπτικό).

Για τη σύνταξη αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος χρησιμοποιούμε το πρότυπο EUROPASS και το ευρωπαϊκό σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων/Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων ESCO (το οποίο υιοθετείται και από τον ΟΑΕΔ). Η σύνταξη συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Η εμπειρία μας στο χώρο της συμβουλευτικής σύνταξης βιογραφικών έχει προκύψει μέσω των σπουδών και της εργασιακής μας εμπειρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μέσω της ενασχόλησης μας με το πεδίο της ευρωπαϊκής κινητικότητας και της πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επικοινωνείστε μαζί μας αν θα θέλατε να κλείσετε ραντεβού για συνεδρία σύνταξης του βιογραφικού σας σημειώματος. Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης (αν βρίσκεστε στο Ηράκλειο Κρήτης) είτε τηλεφωνικά/διαδικτυακά (αν βρίσκεστε εκτός Ηρακλείου).