Συνεργασίες

Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες:

 

 

 

 

Γραφιστική – φωτογραφία – χειροτεχνία

 

 

 

 

  • Erasmus Student Network/Heraklion

(τοπική ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης και τοπική ομάδα Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου)