Υποστήριξη-φιλοξενία εκδηλώσεων/ενοικίαση χώρου

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ (ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ) ΧΩΡΟΥ

Αναζητούμε συνεργασίες! Ο χώρος του “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ” μπορεί να ενοικιαστεί (υπεκμισθωθεί) για να στεγάσει τη δραστηριότητα διαφόρων επαγγελματιών, με συναφή αντικείμενα απασχόλησης με τα δικά μας. Ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά- μας ενδιαφέρουν οι παρακάτω συνεργασίες:

  • Συνεργασίες με ψυχολόγους: ενοικίαση (υπεκμίσθωση) του χώρου μας για τη διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών συνεδριών, σεμιναρίων και βιωματικών ομάδων για παιδιά, εφήβους και ενήλικες
  • Συνεργασίες με εκπαιδευτικούς: ενοικίαση (υπεκμίσθωση) του χώρου μας για τη διεξαγωγή εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους.
  • Συνεργασία με καλλιτέχνες (φωτογράφους, μουσικούς, χειροτέχνες, κ.α.): ενοικίαση (υπεκμίσθωση) του χώρου μας για τη φιλοξενία εκθέσεων φωτογραφίας και χειροτεχνίας, μουσικών εργαστηρίων, εργαστηρίων θεατρικής έκφρασης και καλλιτεχνικών εργαστηρίων γενικότερα.
  • Συνεργασία με γραφίστες: ενοικίαση (υπεκμίσθωση) του χώρου μας για χρήση ως γραφείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας μας.

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο χώρος του “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ” έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει εκδηλώσεις όπως ημερίδες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, κινηματογραφικές προβολές, κ.α. Επιπλέον:

  • Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα μπουφέ σερβιρίσματος των καλεσμένων με είδη ποτών και διατροφής που προτείνουν ένα πιο ήπιο μοντέλο ανάπτυξης με περισσότερο σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον: δηλαδή μπορούμε να σερβίρουμε προϊόντα τοπικά, οικολογικής γεωργίας, δικαίου και αλληλέγγυου εμπορίου, προϊόντα γυναικείων συνεταιρισμών και άλλων κοινωνικών συνεταιρισμών.
  • Παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης προτζέκτορα για την προβολή παρουσιάσεων.
  • Μπορούμε να παρέχουμε γραμματειακή υποστήριξη για τη διοργάνωση της εκδήλωσης σας.

Παραδείγματα φιλοξενίας εκδηλώσεων:

Παραδείγματα υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων: