Υποστήριξη-φιλοξενία εκδηλώσεων/ενοικίαση χώρου

Ο χώρος του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ επινοικιάζεται σε άτομα/φορείς οι οποίοι έχουν συμβατές δράσεις με τις δικές του. Η επινοικίαση είναι εφικτή είτε σε περιστασιακή, είτε σε μόνιμη βάση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιπλέον, ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ φιλοξενεί και υποστηρίζει τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Παραδείγματα φιλοξενίας εκδηλώσεων:

Παραδείγματα υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων: