Υποστήριξη-φιλοξενία εκδηλώσεων/ενοικίαση χώρου

 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παραδείγματα φιλοξενίας εκδηλώσεων:

Παραδείγματα υποστήριξης διοργάνωσης εκδηλώσεων: