Χαρισματικότητα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός/καφέ-πολυχώρος “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” εξειδικεύεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χαρισματικότητα (giftedness).

Συγκεκριμένα, παρέχουμε πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής για ενήλικες που έχουν αναγνωριστεί χαρισματικοί ή είναι γονείς χαρισματικών παιδιών, εργαστήρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες χαρισματικών παιδιών και εφήβων και ευκαιρίες δικτύωσης σε θέματα χαρισματικότητας.

Συνδέουμε τις δράσεις μας για τη χαρισματικότητα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις της μελέτης του τραύματος . Αντλούμε έμπνευση από τις εργασίες των κλινικών ψυχολόγων, ειδικευμένων σε θέματα χαρισματικότητας, Jeanne Siaud Facchin (από τη Γαλλία) και Carmen Sanz Chacón (από την Ισπανία). 

 • Αν δεν γνωρίζετε τί είναι η χαρισματικότητα και θα σας ενδιέφερε να μάθετε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις παρακάτω προτεινόμενες πηγές πληροφόρησης. Δημιουργήσαμε την ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το θέμα της χαρισματικότητας.

Προτεινόμενες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τη χαρισματικότητα:

Τί ειναι η χαρισματικότητα (giftedness);

Η χαρισματικότητα είναι μια μορφή ασύγχρονης ανάπτυξης, μια μορφή νευροαπόκλισης, μια δια βίου εμπειρία κοινωνικώς καθοριζόμενη επίσης. Όταν μιλάμε για χαρισματικότητα μιλάμε για ένα φάσμα. Στατιστικώς μιλώντας (σύμφωνα με την καμπύλη Gauss), η χαρισματικότητα αφορά περίπου 2-5% του πληθυσμού.  Δεν αφορά μόνο τους “Αϊνστάιν” όπως συχνά, από άγνοια, παρερμηνεύεται. Η χαρισματικότητα δεν ταυτίζεται με το ταλέντο και  εκπαιδευτικά εντάσσεται στην ομπρέλα της ειδικής αγωγής. Μπορεί να συνυπάρχει με μαθησιακές, αναπτυξιακές δυσκολίες ή και ψυχικές παθήσεις (twice-exceptionality). Για το φάσμα της χαρισματικότητας υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, οι οποίοι ποικίλουν ανάλογα με τις προσεγγίσεις των μελετητών, τη γεωγραφική περιοχή και την κρατική πολιτική στον τομέα.

Υπάρχουν ειδικές αξιολογήσεις (assessments) για την αναγνώριση και την εκτίμηση της χαρισματικότητας, τις οποίες διεξάγουν είτε επίσημοι κρατικοί φορείς, είτε κατάλληλα εκπαιδευμένοι ιδιώτες ειδικοί. Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του κλάδου είναι πολύ περιορισμένη.

Το υλικό που ακολουθεί στοχεύει να παρέχει μια αφετηρία ενδεικτικής πλοήγησης στο πεδίο μελέτης της χαρισματικότητας, ευελπιστώντας να φυσήξει λίγο μακριά τη σκόνη άγνοιας που υπάρχει επ’ αυτής. Υλικό στα ελληνικά δυστυχώς υπάρχει ελάχιστο. Παρουσιάζουμε το ελάχιστο αυτό υλικό που υπάρχει, ωστόσο για πληρέστερες μελέτες σας συνιστούμε να μελετήσετε το ξενόγλωσσο υλικό.

Βασικές πληροφορίες για τη χαρισματικότητα (ορισμοί, βασικές έννοιες και θέματα):

Δημόσιοι φορείς και αναγνώριση χαρισματικότητας:

ΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα κατά τόπους Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα είναι αρμόδια για την εκτίμηση/αναγνώριση ειδικών αναγκών (όπως αυτές της χαρισματικότητας). Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα κρατικά θεσπισμένο πλαίσιο και επίσημα καθιερωμένα επιστημονικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς αυτούς για την αναγνώριση και εκτίμηση των διαφόρων πτυχών της χαρισματικότητας. Αν σε αυτό προστεθεί και το έλλειμμα κατάρτισης των ειδικών και η έλλειψη κοινωνικής κατανόησης, συχνά οδηγούμαστε στο εξής: είτε να μην αναγνωρίζεται η χαρισματικότητα, είτε να συγχέεται με άλλες διαγνώσεις (π.χ. αυτισμό, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας).

Ιδιωτικοί φορείς στην Ελλάδα που πραγματοποιούν συνεδρίες  αναγνώρισης και εκτίμησης της χαρισματικότητας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, προγράμματα για χαρισματικά παιδιά, προγράμματα συμβουλευτικής σε γονείς, καταρτίσεις εκπαιδευτικών, δράσεις ενημέρωσης, εκτιμήσεις των ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών γενικά, κ.α.:

Αναγνωρίσεις χαρισματικότητας παιδιών πραγματοποιούνται επίσης από παιδίατρους-αναπτυξιολόγους.

Εργαλεία αναγνώρισης και εκτίμησης της χαρισματικότητας:

Διεθνείς φορείς για τη χαρισματικότητα:

Βιβλία/εκδόσεις/άρθρα για τη χαρισματικότητα (στα ελληνικά):

Διαλέξεις/συνεντεύξεις/συνέδρια για τη χαρισματικότητα (στα ελληνικά, στην Ελλάδα):

Εκπαίδευση και χαρισματικότητα:

Στα αγγλικά:

Στα ισπανικά:

Στα γαλλικά:

Χαρισματικές σκέψεις σε έντυπη μορφή:

Μια βιωματική εμπειρία:

[collapse]

 • Αν διαισθάνεστε ότι εσείς ή το παιδί σας πιθανά να είναι χαρισματικά, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας φέρουμε σε επαφή με ειδικούς του χώρου, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τη σχετική αξιολόγηση αναγνώρισης της χαρισματικότητας.
 • Υλοποιούμε διαδραστικά εργαστήρια/σεμινάρια και παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ενήλικες που έχουν αναγνωριστεί χαρισματικοί ή είναι γονείς χαρισματικών παιδιών (δια ζώσης, στο Ηράκλειο Κρήτης ή στην Αθήνα). 

Τα τρέχοντα διαδραστικά εργαστήρια/σεμινάρια που υλοποιούμε  στο Ηράκλειο Κρήτης είναι τα εξής:

 • Παρέχουμε υπηρεσίες δικτύωσης στον τομέα της χαρισματικότητας. Πιο συγκεκριμένα:
  • Είμαστε σε επαφή με το δίκτυο INTERGIFTED, μια ανοικτή κοινότητα δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα χαρισματικότητας.

   To  δίκτυο αυτό έχει συσταθεί από θεραπευτές/εκπαιδευτές και coachers που εξειδικεύονται σε ζητήματα χαρισματικότητας  και έχει ως σκοπό του να φέρει σε επαφή, να δικτυώσει, να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει άτομα είτε που έχουν αναγνωριστεί ως χαρισματικά (gifted) είτε που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών για να διερευνήσουν την τυχόν χαρισματικότητα τους. Το δίκτυο είναι κατά βάση Ευρωπαϊκό, ωστόσο διαθέτει μέλη και από άλλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου.

  • Συντονίζουμε μια άτυπη ομάδα γονέων παιδιών με αναγνώριση χαρισματικότητας στο Ηράκλειο Κρήτης. Η ομάδα αυτή έχει ως στόχο τη γνωριμία των γονιών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την αλληλουποστήριξη στο μονοπάτι της χαρισματικότητας, την κοινωνικοποίηση αυτών των παιδιών μεταξύ τους και την παροχή πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να διερευνήσει αν τυχόν η χαρισματικότητα είναι ένα θέμα που τον αφορά ως άτομο ή ως γονέα. Η ομάδα αυτή ειναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στις συναντήσεις τις ομάδας αυτής, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Αναπτύσσουμε δράσεις γύρω από το βιβλίο οι οποίες επικεντρώνονται στο θέμα της χαρισματικότητας.
Διαβάζετε περισσότερες λεπτομέριες ΕΔΩ:

  • Διαθέτουμε μια δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη ξενόγλωσσων βιβλίων γύρω από το θέμα της χαρισματικότητας.
  • Συνεργαζόμαστε με το βιβλιοπωλείο “ΑΝΑΛΟΓΙΟ” στο Ηράκλειο Κρήτης, προτείνοντας σε αυτό βιβλία για το ράφι του, ώστε οι επισκέπτες του βιβλιοπωλείου να μπορούν να ξεφυλλίσουν και- αν θέλουν- να αγοράσουν βιβλία που αφορούν το θέμα της χαρισματικότητας. Αν περάσετε από το βιβλιοπωλείο, αναζητήστε το “ράφι του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ” και τη “λίστα βιβλίων του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ”. Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο “ΑΝΑΛΟΓΙΟ” για τη σύμπραξη!

[collapse]