Καθημερινή μελέτη/μαθησιακή υποστήριξη παιδιών

Ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ παρέχει υπηρεσίες μαθησιακής υποστήριξης και (καθημερινής) μελέτης παιδιών δημοτικού. Μπορεί να υποστηρίξει και ειδικές μαθησιακές ανάγκες παιδιών όπως π.χ. παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, χαρισματικών παιδιών ή δίγλωσσων παιδιών.