Υπηρεσίες προσωπικού βοηθού-συνοδού ατόμων με αναπηρία

Ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βοηθού – συνοδού ατόμων με αναπηρία (κινητική, αισθητηριακή (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί), νοητική, αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία) διαμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα γι’ αυτούς, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σε πλαίσιο είτε μερικής, είτε πλήρους απασχόλησης, στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα.

Επιπλέον, ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ” που υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αν είστε άτομο με αναπηρία ηλικίας 16 έως 65 ετών, διαμένετε στην Αττική, έχετε ενταχθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα σας ενδιέφερε να βρείτε ωρομίσθιο “προσωπικό βοηθό” μέσω του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας και συστάσεις για μας.