Υπηρεσίες προσωπικού βοηθού, συνοδού ή φροντιστή ατόμων με αναπηρία/ηλικιωμένων

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ (www.nefeleonas.gr) διαθέτει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα που αφορούν την αναπηρία και την τρίτη ηλικία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ αρέχει υπηρεσίες προσωπικού βοηθού και συνοδού ατόμων με αναπηρία (κινητική, αισθητηριακή (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί), νοητική, αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία) διαμορφώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα γι’αυτους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται σε πλαίσιο είτε μερικής, είτε πλήρους απασχόλησης.

Επιπλέον, ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του “ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ“. Αν είστε άτομο με αναπηρία που έχετε ενταχθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα σας ενδιέφερε να βρείτε “προσωπικό βοηθό” μέσω του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Όσον αφορά την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, Ο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ αναλαμβάνει εξωτερικές εργασίες (π.χ. ψώνια, πληρωμή λογαριασμών) και ελαφριές οικιακές εργασίες για τη φροντίδα του νοικοκυριού ηλικιωμένων ατόμων καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών συντροφιάς σε άτομα τρίτης ηλικίας με σκοπό την κοινωνικοποίηση τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας ή να λάβετε συστάσεις για μας.