1η συνάντηση γνωριμίας της ομάδας ενηλίκων της λέσχης ανάγνωσης των βιβλίων της Άλκης Ζέη

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός/καφε-πολυχώρος «Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σας προσκαλεί στην 1η συνάντηση γνωριμίας της ομάδας ενηλίκων της λέσχης ανάγνωσης των βιβλίων της Άλκης Ζέη.

Κυριακή 2/2/20, ώρα 17.00-19.00 μ.μ.

Η συμμετοχή στη λέσχη ανάγνωσης είναι δωρεάν.
Ο «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» παραχωρεί δωρεάν το καφέ-πολυχώρο του για τις συναντήσεις της λέσχης ανάγνωσης.

Στο καφε-πολυχώρο του «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» υπάρχει μια βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία της Άλκης Ζέη, τα όποια η λέσχη ανάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Ο «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» είναι σε επαφή με την ‘Αλκη Ζέη, οπότε και μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των λεσχών ανάγνωσης και της συγγραφέως.

Δήλωση συμμετοχής: mail: nefeleonas@gmail.com, τηλ. 6974179678 ή αυτοπροσώπως.

Χώρος συνάντησης της λέσχης ανάγνωσης:
Καφέ-πολυχώρος «Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»
Στεργιογιάννη 1, Τ.Κ. 71305, Κομμένο Μπεντένι, Ηράκλειο Κρήτης

Ευχαριστούμε τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ για τη δωρεά των βιβλίων της ‘Αλκη Ζέη.