Ίδρυματα για παιδιά από ευάλωτες ομάδες («στέγες ανηλίκων»), Ολλανδία: δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού

Έναρξη: 1/9/2020

Διάρκεια: 12 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: περιοχή De Glind (έδρα εθελοντικής εργασίας), διαμονή στην περιοχή Lunteren, Ολλανδία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του ιδρύματος Rudolph Stichting (www.rudolphstichting.nl ) στην Ολλανδία. Το ίδρυμα αυτό εδώ και 100 χρόνια παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά από ευάλωτες ομάδες (παιδιά με αναπηρίες, αυτισμό, παιδιά με ιστορικό κακοποίησης ή παραμέλησης). Το ίδρυμα λειτουργεί «στέγες ανηλίκων», στις οποίες διαμένουν τα παιδιά τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειες τους.

Βίντεο παρουσίασης μιας από τις «στέγες ανηλίκων»:

Αρμοδιότητες εθελοντή/ντριας: Ο εθελοντής/ντρια θα απασχοληθεί σε μία από τις «στέγες ανηλίκων» της περιοχής De Glind. Θα παρέχει υπηρεσίες ως φροντιστής/στρια των καθημερινών αναγκών των παιδιών και της «στέγης ανηλίκων» και ως βοηθός ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής ένταξης των παιδιών. Τέλος, ο εθελοντής/ντρια θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις του συντονιστή οργανισμού RockSolid Foundation for International Youth Work, στην περιοχή Lunteren καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας που αφορούν την αναπηρία.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, ΔΕΝ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή/ντρια καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται ΠΑΝΤΑ υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του κέντρου. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα ολλανδικών καθ’ολη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής. Ο εθελοντής/ντρια θα διαμένει στην περιοχή Lunteren μαζί με άλλους εθελοντές από διάφορες χώρες. Οι τοπικές του μετακινήσεις προς την έδρα της εθελοντικής του εργασίας (στην διπλανή περιοχή του De Glind) θα καλύπτονται από το πρόγραμμα

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 180 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση (pocket money) 140 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Παρέχεται κάρτα απεριορίστων διαδρομών με το τρένο για τις τοπικές μετακινήσεις.

Το πρόγραμμα παρέχει ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση στον εθελοντή.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Διαδικασία επιλογής:

Αιτήσεις έως 15/2/20.

Επιλογή εθελοντή μετά από συνέντευξη: έως 15/3/2020.

Μετά την επιλογή του, ο εθελοντής θα έχει τη δυνατότητα, τον Αύγουστο του 2020, να συμμετέχει σε εκπαιδευτική συνάντηση στην Ολλανδία για να γνωρίσει το φορέα του και να αποφασίσει αν επιθυμεί όντως να ξεκινήσει το πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη 2020. Τα έξοδα για τη συμμετοχή στη συνάντηση αυτή θα καλύπτονται από το φορέα στην Ολλανδία.

Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο mail: nefeleonasΑΤgmail.com

Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.»)