Συνεργασία VISION NETWORK ATHENS με ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/European Solidarity Corps

O κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  (http://www.nefeleonas.gr) σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο VISION NETWORK ATHENS (https://www.visionnetwork.eu/)  ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση των δράσεων ευρωπαϊκής κινητικότητας και διαπολιτισμικής μη τυπικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων επικεντρώνεται στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης/«European Solidarity Corps», ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ευρωπαϊκής κινητικότητας για νέους έως 30 ετών. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  παρέχει στα μέλη του μη κερδοσκοπικού σωματείου VISION NETWORK ATHENS δωρεάν συνεδρίες εξατομικευμένης ενημέρωσης για το πρόγραμμα αυτό. Στις συνεδρίες αυτές παρέχεται γενική ενημέρωση για το πρόγραμμα και πληροφορίες για κενές θέσεις που υπάρχουν αυτήν την περίοδο και στις οποίες θα μπορούσε κάποιος να κάνει αίτηση. Επιπλέον, παρέχεται συμβουλευτική στα μέλη του μη κερδοσκοπικού σωματείου του VISION NETWORK ATHENS, τα οποία είναι εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι νέων (youth workers) και στελέχη φορέων, για το πώς το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις υπηρεσίες, τις δομές και τους φορείς στους οποίους δραστηριοποιούνται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κινητικότητας νέων, της μη τυπικής εκπαίδευσης σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και τη δικτύωση με φορείς του εξωτερικού.

Αν ενδιαφέρεστε να κλείσετε κάποιο ραντεβού παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κοινωνικό συνεταιρισμό ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ KOIN.Σ.ΕΠ. ώστε να καθοριστεί η μέρα και η ώρα του ραντεβού σας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/ΕUROPEAN SOLIDARITY CORPS ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ