Συμμετοχή στις δράσεις του Ελληνογερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας (ΕΛ.Γ.ΙΝ.)

Στα πλαίσια των δράσεων μας στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ευρωπαϊκής κινητικότητας συμμετέχουμε ως ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ στις δράσεις του Ελληνογερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας (ΕΛ.Γ.ΙΝ.). Ο φορέας αυτός έχει ως σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και στη Γερμανία, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για νέους καθώς επίσης και την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών με επίκεντρο τον τομέα της ιστορικής μνήμης. Μας ενδιαφέρει η ιστορική μνήμη, γιατί όλοι είμαστε “παιδιά της ιστορίας” και γιατί η ιστορική μνήμη, συνδέεται και με τη θεματολογία του τραύματος, μια θεματολογία την οποία μελετάμε και συνδέουμε με τις εκπαιδευτικές μας δράσεις.

Συμμετείχαμε στις εξής δράσεις του ΕΛ.Γ.ΙΝ.:

-Τρίτο Συνέδριο του ΕΛ.Γ.ΙΝ. στην Κρήτη, Οκτώβρης 2023 (πληροφορίες για το συνέδριο και στιγμιότυπα σε βίντεο)

Συνέδριο “Θυμόμαστε για το αύριο”, Λειψία, 2022

-Εργαστήριο “Ανοίγοντας τον δρόμο για την ιστορική μνήμη”, Αθήνα, 2022

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν είστε εκπαιδευτικός και επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια σχολική ανταλλαγή για τους μαθητές σας ή αν είστε νέος και επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στη Γερμανία, ώστε να διερευνήσουμε μαζί πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τους φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις του ΕΛ.Γ.ΙΝ.

Μέσα στους στόχους του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ για το 2024-2025 είναι η συμμετοχή στις καταρτίσεις των διαπολιτισμικών εκπαιδευτών πάνω σε θέματα γλωσσικής εμψύχωσης, στα πλαίσια του δικτύου των μελών του Ελληνογερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας (ΕΛ.Γ.Ι.Ν.). Ρωτήστε μας στην περίπτωση που χρειαστείτε κάποιο γλωσσικό εμψυχωτή. Πληροφορίες προσεχώς!

Ενδεικτικές πληροφορίες για τη γλωσσική εμψύχωση:

-Έκδοση “Φρουτοσαλάτα” πάνω στην ελληνογερμανική γλωσσική εμψύχωση.

Languageandanimation.org

Mission language animation (youtube channel)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις δράσεις του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ για την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή κινητικότητα.