Βραδιά Quiz για τη γνωριμία των φοιτητών Erasmus, 14/11/2023

Μια βραδια quiz, μια αφορμή για τη συνάντηση και τη γνωριμία των φοιτητών Erasmus της πόλης μας, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.). Μια βραδιά διασκέδασης, πολυγλωσσίας και διαπολιτισμικής ανταλλαγής.

Συνδιοργάνωση: Εrasmus Student Network και ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Αγαπάμε τους ERASMUS φοιτητές γιατί μας εμπλουτίζουν με την πολυμορφία τους, τη γλωσσική και την πολιτισμική. Επιστρέφοντας στα μέρη τους, θα κουβαλούν το Ηράκλειο στην καρδιά και στη σκέψη τους! 

Επιστροφή στις δράσεις του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ για την διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή κινητικότητα.