Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε εκπαιδευτικό οργανισμό στη Ρουμανία

Έναρξη: Σεπτέμβρης/Οκτώβρης/Νοέμβρης 23 (η ακριβής ημερομηνία έναρξης προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης)
Διάρκεια: επιλογή ανάμεσα σε 4 ή 12 μήνες
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τόπος: Baia Mare, περιοχή Maramures, Transylvania, Ρουμανία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού AIST (American International School of Transylvania/Αμερικανικού Διεθνούς Σχολείου της Translylvania) στην περιοχή Baia Mare στη Ρουμανία. Ο οργανισμός αυτός διοργανώνει προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους (από παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και φοιτητές) σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με σκοπό να προωθήσει την πολιτιστική ανάπτυξη, τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, το διάλογο, την κοινωνική συμπερίληψη και την ειρηνική συνύπαρξη.

Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των παραπάνω εργαστηρίων μη τυπικής εκπαίδευσης του οργανισμού AIST.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του οργανισμού. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για άτομα που είναι καλλιτέχνες, παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ρουμανικών και εργαστήρια γνωριμίας με την ρουμανική κουλτούρα.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Καλύπτεται η διαμονή.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150€ καθώς επίσης και μηναίο επίδομα 90 € για λοιπά έξοδα (σύνολο 240 €/μηνιαίως).
Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων της εθελοντικής εργασίας.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Δηλώσεις συμμετοχής: «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.», www.nefeleonas.gr

Γενικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) και τις δράσεις του “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”: ΕΔΩ