Οικογένειες του ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ

Στο ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ μας αρέσει να δημιουργούμε μια μικρή κοινότητα μικρών και μεγάλων που να αλληλεπιδρά μαζί μας εντός και εκτός των ωρών των δράσεων μας. Μας ενδιαφέρει το μοίρασμα ανάμεσα στις γενιές, το οποίο προϋποθέτει την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση και την επίγνωση της ροής του χρόνου.

Για το λόγο αυτό, οι οικογένειες που συμμετέχουν στις δράσεις μας,  έχουν τη δυνατότητα,  αν το επιθυμούν, να χρησιμοποιούν το χώρο μας για τις συναντήσεις τους. Στις συναντήσεις αυτές οι γονείς συναντιούνται, τα παιδιά γνωρίζονται, οι δάσκαλοι είναι μικροί και οι μαθητές μεγάλοι, οι μεγάλοι ακούν τις οδηγίες των παιδιών, τα παιδιά μαθαίνουν στους μεγάλους. 

Ρωτήστε μας περισσότερες λεπτομέρειες.  Με το καλό να συναντηθούμε!

Ενδεικτικές δραστηριότητες: