Κοινωνική οικονομία

O «Νεφελαιώνας» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).

Στόχος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν, μέσα από συλλογικές διεργασίες, οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, των ευάλωτων ομάδων και της  προστασίας του περιβάλλοντος.

Το καλειδοσκόπιο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει πολλά χρώματα και σχήματα. Ο «Νεφελαιώνας» προσπαθεί να δημιουργήσει τα δικά του…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων μας, παρακαλούμε δείτε τις ΔΡΑΣΕΙΣ μας και το ημερολόγιο εκδηλώσεων μας.