Αρχιτεκτονικά σχέδια/επεξεργασία εικόνας

O κοινωνικός συνεταιρισμός «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες αρχιτεκτονικής σχεδίασης/επεξεργασίας εικόνας για τις ανάγκες λειτουργίας αρχιτεκτονικών, διακοσμητικών γραφείων και λοιπών επιχειρήσεων.

  • Αρχιτεκτονικά σχέδια 2D με χρήση του προγράμματος Autocad.
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια 3D με χρήση του προγράμματος SketchUp.
  • Επεξεργασία εικόνας με χρήση του προγράμματος Photoshop.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θα σας ενδιέφερε να σας δώσουμε προσφορά για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.