Υπηρεσίες μηχανικού

Παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες μηχανικού από διπλωματούχους πολυτεχνικών σχολών ανάλογων ειδικοτήτων:

 • Υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή: εκδίδονται Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης τα οποία απαιτούνται σε περιπτώσεις μίσθωσης, πώλησης και ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
 • Έκδοση αδειών, τακτοποίηση/νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης (Νόμος 4495/17).
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες αποκατάστασης κτηρίων.
 • Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής σχεδίασης/επεξεργασίας εικόνας για τις ανάγκες λειτουργίας αρχιτεκτονικών, διακοσμητικών γραφείων και λοιπών επιχειρήσεων.
  • Δημιουργία αρχιτεκτονικών σχεδίων 2D (Autocad) και 3D (SketchUp).
  • Επεξεργασία εικόνας με χρήση του προγράμματος Photoshop.
 • Υπηρεσίες έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
 • Υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου/έργου σε περιπτώσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ., Ε.Σ.Π.Α., «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», κ.λ.π.
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Η/Υ: επισκευή και αναβάθμιση Η/Υ, εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων, κατασκευή ιστοσελίδων.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε οποιοδήποτε νομό της Περιφέρειας Κρήτης και, στις περιπτώσεις που η απομακρυσμένη εργασία είναι εφικτή, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται και εξ’ αποστάσεως, ανεξαρτήτου τόπου κατοικίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.