Εμπορία βιολογικών, τοπικών προϊόντων και προϊόντων δικαίου εμπορίου

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός/καφέ-πολυχώρος «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» πρόκειται σύντομα να αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα της εμπορίας βιολογικών, τοπικών προϊόντων και προϊόντων δικαίου εμπορίου από επιλεγμένους παραγωγούς και άλλους συνεταιρισμούς.

Επιλεγμένοι παραγωγοί/συνεταιρισμοί: