Τεχνική υποστήριξη Η/Υ

Ο «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» παρέχει τις εξής υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Η/Υ:

-Επισκευή και αναβάθμιση Η/Υ.
-Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από πτυχιούχο Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο.