Τεχνική υποστήριξη Η/Υ

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» παρέχει τις εξής υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Η/Υ:

  • Επισκευή και αναβάθμιση Η/Υ.
  • Εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων.
  • Κατασκευή ιστοσελίδων.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από πτυχιούχο Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο.