Πρακτική Άσκηση (Ελλάδα και εξωτερικό)

Ο «Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» μπορεί να παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ή θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε νέους αποφοίτους σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα:

· Πρακτική άσκηση φοιτητών/νέων αποφοίτων από Ελλάδα:

Είμαστε φορέας υποδοχής ο οποίος συμμετέχει στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ για την Κεντρική Υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ.

Αν είστε φοιτητής, νέος απόφοιτος ή γραφείο πρακτικής άσκησης/γραφείο διασύνδεσης και σταδιοδρομίας και σας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

· Πρακτική άσκηση/επιδοτούμενη εργασία μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (για νέους έως 30 ετών).

Είμαστε πιστοποιημένος φορέας από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης (ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και εργασίας μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο εξωτερικό. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ για τις τρέχουσες θέσεις στο εξωτερικό που διαθέτουμε για νέους έως 30 ετών.

Επιπλέον, είμαστε πιστοποιημένος φορέας από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης (ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και εργασίας και στην Ελλάδα μέσω του ίδιου προγράμματος.

Αν είστε φορέας στην Ελλάδα και επιθυμείτε να φιλοξενήσετε κάποιο νέο έως 30 ετών από το εξωτερικό ή την Ελλάδα για να απασχοληθεί σε σας κάνοντας πρακτική ή πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και προσανατολισμένο σε διαπολιτισμικά θέματα κοινωνικής ωφέλειας, επικοινωνήστε μαζί μας.