Πρακτική Άσκηση

Ο «Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» μπορεί να παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ή θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε νέους αποφοίτους σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.