Ψυχοθεραπεία – συμβουλευτική

Η «Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» παρέχει τις εξής υπηρεσίες ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής:

  • Οικογενειακή συμβουλευτική.
  • Βιωματικές ομάδες παιδιών, προσχολικής έως και εφηβικής ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων (επικοινωνία, συνεργασία, ομαδικότητα, αυτοεικόνα). Με βοήθεια τα παιχνίδια και υλικό μέσα από την Τέχνη ανακαλύπτουμε το πώς σχετιζόμαστε.
  • Βιωματικά εργαστήρια ενηλίκων, διαφόρων θεματικών.
  • Ομάδες γονέων «Πριν και αφού γίνω γονιός».
  • Διαδραστικές ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια, κατόπιν αιτήματος Συλλόγου Γονέων και εκπαιδευτικών φορέων.

Συντονιστές του σχεδιασμού και της διεξαγωγής των παραπάνω δράσεων είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι.

Παράλληλα με τα παραπάνω, αναπτύσσουμε δράσεις στον τομέα της χαρισματικότητας, υποστηρίζοντας παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες, γεφυρώνοντας την επαφή τους με ειδικούς του χώρου. Ενημερωθείτε σχετικά με αυτές μας τις πρωτοβουλίες: εδώ