Θέση για νέους έως 30 ετών σε κέντρα για ευάλωτες ομάδες στην Ιταλία (πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης)

 

Έναρξη: Σεπτέμβρης-Οκτωβρης 2020 (η ημερομηνία έναρξης ενδεχομένως να μπορεί να μετατεθεί κατόπιν συνεννόησης)
Διάρκεια: 12 μήνες
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τόπος: Sandrigo, Ιταλία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του κοινωνικού συνεταιρισμού Margherita. Ο συνεταιρισμός συντονίζει τη λειτουργία κέντρων υποστήριξης ενηλίκων με αναπηρίες και παιδιών από ευάλωτες ομάδες της περιοχής του Sandrigo καθώς επίσης και ενός κέντρου υποστήριξης ηλικιωμένων.

Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας των καθημερινών εργαστηρίων που διεξάγονται στα κέντρα του συνεταιρισμού, καθώς επίσης και στην υποστήριξη διαφόρων δημοσίων δράσεων του κοινωνικού συνεταιρισμού Margherita.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των υπευθύνων των κέντρων. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα ιταλικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 195€ καθώς επίσης και μηναίο επίδομα 115 € για λοιπά έξοδα.
Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων της εθελοντικής εργασίας.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα (και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχει) έχει προσαρμοστεί καταλλήλως ώστε να διαθέτει ευελιξία και να συμμορφώνεται πλήρως στα εκάστοτε μέτρα αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και στις τυχόν ειδικές ανάγκες του εθελοντή (οι οποίες διαμορφώνονται ως συνέπεια των μέτρων αυτών).

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κοινωνικό συνεταιρισμό Margherita: εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas(παπακι)gmail.com
«ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.»