Συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης (ενηλίκων) των βιβλίων της Άλκης Ζέη

 

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός/καφε-πολυχώρος «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»  σας προσκαλεί συνάντηση της λέσχης ανάγνωσης (ενηλίκων) των βιβλίων της ‘Αλκης Ζέη.

Κυριακή 29/3/20, ώρα 17.00-18.00 μ.μ.

  • Η συμμετοχή στη λέσχη ανάγνωσης είναι δωρεάν.
  • Ο «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» παραχωρεί δωρεάν το καφέ-πολυχώρο του για τις συναντήσεις της λέσχης ανάγνωσης.
  • Στο καφε-πολυχώρο του «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» υπάρχει μια βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία της ‘Αλκης Ζέη, τα όποια η λέσχη ανάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει.
  • Ο «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» είναι σε επαφή με την ‘Αλκη Ζέη, οπότε και μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση μεταξύ των λεσχών ανάγνωσης και της συγγραφέως.