Θέσεις σε προγράμματα στο εξωτερικό για νέους έως 30 ετών

 

Tο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό συμμετοχής με ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τις ανακοινώσεις για τις τρέχουσες θέσεις που υπάρχουν για νέους έως 30 ετών.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να κάνετε αίτηση καθώς όλα τα προγράμματα βρίσκονται υπό διαδικασία προσαρμογής στη «νέα κανονικότητα» (όσον αφορά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους που αναφέρονται στις ανακοινώσεις).

Κέντρο ημέρας ενηλίκων με αυτισμό στη Σλοβακία

Σχολείο στη Σλοβακία

Kέντρα για ευάλωτες ομάδες στη Σλοβακία

Kέντρα για παιδιά και εφήβους στη Σλοβακία

Οργανισμός γονιών παιδιών με αυτισμό στη Σλοβακία

Ίδρυματα για παιδιά από ευάλωτες ομάδες («στέγες ανηλίκων»), Ολλανδία

Κέντρα υποστήριξης ενηλίκων από ευάλωτες ομάδες, Ολλανδία

Κέντρα φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, Ολλανδία