Σχολείο στη Σλοβακία: δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού

Έναρξη: Μάρτης/Απρίλης 2020

Διάρκεια: 6 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: Μπρατισλάβα, Σλοβακία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του δημοτικού σχολείου Edulienka ( https://www.facebook.com/edulienka/ ). Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη της διεξαγωγής των καθημερινών δραστηριοτήτων του σχολείου, εντός και εκτός της τάξης.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των δασκάλων και του προσωπικού του σχολείου. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με την εκπαίδευση. Θα εκτιμηθούν τυχόν γνώσεις του εθελοντή στη φωτογραφία και στη δημιουργία βίντεο.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα σλοβακικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150€ και μηναίο επιδομα 150 € για λοιπά έξοδα.

Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις για της ανάγκες των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

https://mladiinfo.sk/23/09/2019/volunteering-in-slovakia/?fbclid=IwAR1XJPtwxcx93QH5vuqBY7Pa3Q84Nq3GJzbq3gDOkXNUvT5l3ymBDFaP0YU

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas@gmail.com

Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.»)

www.nefeleonas.gr