Κέντρα υποστήριξης ενηλίκων από ευάλωτες ομάδες, Ολλανδία: δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού

Έναρξη: 1/9/2020

Διάρκεια: 12 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: διάφορες τοποθεσίες στην Ολλανδία (Ede, Odijk (Wegedoorn), Nieuwegein, και Amersfoort).

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του οργανισμού Humanitas DMH (www.humanitasdmh.nl) στην Ολλανδία. Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη ενηλίκων με νοητική υστέρηση, ψυχιατρικά προβλήματα και προβλήματα εθισμών. Παρέχει κατ’οικον φροντίδα και εξειδικευμένη υποστήριξη στα ειδικά κέντρα που λειτουργεί.

Ο εθελοντής/ντρια θα απασχοληθεί σε ένα από τα κέντρα του Humanitas DMH, τα οποία βρίσκονται στις εξής περιοχές: Ede, Odijk (Wegedoorn), Nieuwegein, και Amersfoort.

Αρμοδιότητες εθελοντή/ντρια: Ο εθελοντής/ντρια καλείται να βοηθά τους ωφελούμενους του κέντρου στις καθημερινές τους δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό τους την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, την εργοθεραπεία, την κοινωνική ένταξη και την αναψυχή. Ο εθελοντής/ντρια θα συμμετέχει επίσης σε συναντήσεις εκπαιδευτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα διοργανώνονται για τους εργαζομένους του κέντρου. Τέλος, ο εθελοντής θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διάφορες δράσεις του συντονιστή οργανισμού RockSolid Foundation for International Youth Work, στην περιοχή Lunteren καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας που αφορούν την αναπηρία.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, ΔΕΝ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή/ντρια καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται ΠΑΝΤΑ υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του κέντρου. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα ολλανδικών καθ’ολη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής. Ο εθελοντής θα διαμένει σε δικό του δωμάτιο και θα μοιράζεται κουζίνα και μπάνιο με άλλους εθελοντές.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 180 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση (pocket money) 140 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Παρέχεται κάρτα απεριορίστων διαδρομών με το τρένο για τις τοπικές μετακινήσεις.

Το πρόγραμμα παρέχει ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση στον εθελοντή.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Διαδικασία επιλογής:

Αιτήσεις έως 15/2/20.

Επιλογή εθελοντή μετά από συνέντευξη: έως 15/3/2020.

Μετά την επιλογή του, ο εθελοντής θα έχει τη δυνατότητα τον Αύγουστο του 2020 να συμμετέχει σε εκπαιδευτική συνάντηση στην Ολλανδία, για να γνωρίσει το φορέα του και να αποφασίσει αν επιθυμεί όντως να ξεκινήσει το πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη 2020. Τα έξοδα για τη συμμετοχή στη συνάντηση αυτή θα καλύπτονται από το φορέα στην Ολλανδία.

Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο mail: nefeleonasΑΤgmail.com

Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.»)