Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη Ρουμανία

 

Διάρκεια: 01/07/2021 – 30/06/2022
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τόπος: περιοχή Focşani και Mărăṣeṣti, Ρουμανίας

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργία του οργανισμού τοπικής ανάπτυξης Asociatia Voluntariat pentru Viata Contact Information  (https://voluntariatpentruviata.ro/). Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος αναπτύσσει δράσεις ευρωπαϊκής κινητικότητας για νέους καθώς επίσης και εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, με τη συνεργασία σχολείων και άλλων τοπικών φορέων στην περιοχή Focşani και Mărăṣeṣti της Ρουμανίας.

Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη της οργάνωσης και της διεξαγωγής ενός δημιουργικού project που έχει αναλάβει ο οργανισμός. Το δημιουργικό αυτό project έχει ως στόχο του να καταγράψει με τη μορφή βίντεο, φωτογραφιών, αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιοφωνικών εκπομπών και γραπτών κειμένων τη ζωή των τοπικών κατοίκων των περιοχών Focşani και Mărăṣeṣti της Ρουμανίας. Πρόκειται για ένα project το οποίο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία ξένων εθελοντών, νέων της περιοχής, τοπικών σχολείων και διάφορων άλλων τοπικών φορέων.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται αντίστοιχες σπουδές/εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του οργανισμού. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για δημοσιογράφους, καλλιτέχνες (π.χ. φωτογράφους, κινηματογραφιστές), κοινωνιολόγους και εκπαιδευτικούς.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα ρουμανικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Καλύπτονται πλήρως τα έξοδα διαμονής.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 € και μηνιαίο επίδομα 90 € για τα λοιπά έξοδα του εθελοντή.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ’ολη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Το πρόγραμμα (και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχει) έχει προσαρμοστεί καταλλήλως ώστε να διαθέτει ευελιξία και να συμμορφώνεται πλήρως στα εκάστοτε μέτρα αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και στις τυχόν ειδικές ανάγκες του εθελοντή οι οποίες διαμορφώνονται ως συνέπεια των μέτρων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό τοπικής ανάπτυξης Asociatia Voluntariat pentru Viata Contact Information : εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas(παπάκι)gmail.com
«ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.», www.nefeleonas.gr