Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού σε κέντρα για παιδιά και εφήβους στη Σλοβακία

Έναρξη: Μάρτης/Απρίλης 2020

Διάρκεια: έως τέλος 2020

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: Lučenec, Σλοβακία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Ο εθελοντής/ντρια θα υποστηρίξει τη λειτουργία κέντρων υποστήριξης παιδιών και εφήβων από ευάλωτες ομάδες του οργανισμού IN Network Slovakia (συμπεριλαμβανομένων παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και Ρομά).Οι δραστηριότητες των κέντρων αυτών, στις οποίες θα εμπλακεί ο εθελοντής/ντρια, αφορούν την υποστήριξη των εκπαιδευτικών επιδόσεων και των συνεδριών εργοθεραπείας και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών καθώς επίσης και την υποστήριξη των οικογενειών τους.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς θα παρέχεται πάντα καθοδήγηση και επίβλεψη στον εθελοντή/ντρια. Ωστόσο το πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, καλλιτέχνες, κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό IN Network Slovakia:

http://www.innetwork.sk/vitajte/

http://www.innetwork.sk/3pe/

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου lower). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα σλοβακικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση (pocket money) 150 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas@gmail.com

ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.