Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού σε κέντρα για ευάλωτες ομάδες στη Σλοβακία

 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας στη Σλοβακία μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Έναρξη: εντός του φθινοπώρου 2021 (η ακριβής ημερομηνία προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης)

Διάρκεια: 12 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: Μπρατισλάβα και Senec, Σλοβακία

Θέσεις: 2 άτομα από Ελλάδα (θα υπάρχουν και άλλοι εθελοντές από άλλες χώρες)

Ο εθελοντής θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας στα κέντρα με ευάλωτες ομάδες των Dom Raphael και Betania Senec (άτομα με αναπηρίες), Kaspian (κέντρο απασχόλησης παιδιών από ευάλωτες ομάδες) και SED BA (κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων). Η έδρα των κέντρων Dom Raphael, Kaspian και SED BA είναι στην πόλη της Μπρατισλάβας, ενώ το κέντρο Betania Senec βρίσκεται στη γειτονική της Μπρατισλαβα πόλη, το Senec.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς ο εθελοντής θα έχει αποκλειστικά βοηθητικό ρόλο υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων των κέντρων.  Ωστόσο, το πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κέντρα κοινωνικής εργασίας:

Dom Raphael (κέντρο ατόμων με αναπηρίες) στη Μπρατισλάβα Σλοβακίας

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/53301_no

Betania Senec (κέντρο ατόμων με αναπηρίες) στην πόλη Senec:

http://europa.eu/youth/volunteering/organisation/946752496_en

http://betania-senec.sk/

https://www.facebook.com/betaniasenec/?fref=ts

Kaspian (κέντρο απασχόλησης παιδιών από ευάλωτες ομάδες) στη Μπρατισλάβα:

https://kaspian.sk/en/

https://www.facebook.com/kaspian.sk

 SED BA (κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων) στη Μπρατισλάβα:  

 http://sedba.sk/

 https://www.facebook.com/strediskodiakonia

Ενδεικτικές δραστηριότητες που θα αναλάβει ο εθελοντής στα παραπάνω κέντρα: υποστήριξη εργαστηρίων εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, εκμάθησης πρακτικών καθημερινών δεξιοτήτων, οργάνωση δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, οργάνωση εκδηλώσεων στην τοπική κοινότητα.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής στη Μπρατισλάβα. Καλύπτεται το κόστος μετακίνησης στην πόλη Senec.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Παρέχεται ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2).

Παρέχονται μαθήματα σλοβακικής γλώσσας.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Το πρόγραμμα (και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχει) έχει προσαρμοστεί καταλλήλως ώστε να διαθέτει ευελιξία και να συμμορφώνεται πλήρως στα εκάστοτε μέτρα αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και στις τυχόν ειδικές ανάγκες του εθελοντή οι οποίες διαμορφώνονται ως συνέπεια των μέτρων αυτών.

Δηλώσεις συμμετοχής: κοινωνικός συνεταιρισμός “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”, www.nefeleonas.gr

Γενικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) και τις δράσεις του “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”: ΕΔΩ