Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού σε κέντρα για ευάλωτες ομάδες στη Σλοβακία

Έναρξη: Μάρτης/Απρίλης 2020

Διάρκεια: έως τέλος 2020

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: Prešov, Σλοβακία.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Ο εθελοντής/ντρια θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε κέντρα για παιδιά και νέους από ευάλωτες ομάδες και σε κέντρα υποστήριξης της τρίτης ηλικίας που λειτουργεί ο οργανισμός Relevant. Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, εργοθεραπείας και δημιουργικής απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων των κέντρων αυτών.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς θα παρέχεται πάντα καθοδήγηση και επίβλεψη στον εθελοντή/ντρια. Ωστόσο το πρόγραμμα είναι κατάλληλοτερο για εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, καλλιτέχνες, κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό Relevant και το αντικείμενο της θέσης:

https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/917382836_en

http://www.relevant.sk/ 

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου lower). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα σλοβακικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση (pocket money) 150 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonasΑΤgmail.com

ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.