Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε κέντρα για ευάλωτες ομάδες στη Σλοβακία

 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας στη Σλοβακία μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Έναρξη: Νοέμβρης 22 (η ακριβής ημερομηνία έναρξης προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης)

Διάρκεια: 12 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: πόλεις Lučenec και Prešov, Σλοβακίας

Ο εθελοντής θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας στο πρόγραμμα IN Network (στην πόλη Lučenec της Σλοβακίας) και στο πρόγραμμα Relevant (στην πόλη Prešov της Σλοβακίας).

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς ο εθελοντής θα έχει αποκλειστικά βοηθητικό ρόλο υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων των κέντρων.  Ωστόσο, το πρόγραμμα είναι καταλληλότερο για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο των προγραμμάτων:

Πρόγραμμα IN Network στην πόλη Lučenec της Σλοβακίας:

Το ΙΝ Νetwork είναι το όνομα ενός προγράμματος που προσφέρει δραστηριότητες σε διαφορετικά κέντρα υποστήριξης ατόμων από ευάλωτες ομάδες (τα οποία βρίσκονται στην πόλη Lučenec της Σλοβακίας). Μεταξύ των κέντρων αυτών περιλαμβάνονται κέντρα νέων από ευάλωτες ομάδες, κέντρα υποστήριξης νέων μητέρων, κέντρα υποστήριξης οικογενειών παιδιών με αυτισμό και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Roma. Ο συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων σε αυτά τα κέντρα, με βάση και τα δικά του ενδιαφέροντα.

Πρόγραμμα Relevant στην πόλη Prešov της Σλοβακίας:

Το Relevant είναι το όνομα ενός προγράμματος που προσφέρει δραστηριότητες σε διαφορετικά κέντρα υποστήριξης ατόμων από ευάλωτες ομάδες (τα οποία βρίσκονται στην πόλη Prešov της Σλοβακίας). Μεταξύ των κέντρων αυτών περιλαμβάνονται κέντρα νέων από ευάλωτες ομάδες, κέντρα υποστήριξης ηλικιωμένων ατόμων καθώς επίσης και ένα κοινοτικό καφέ για την κοινωνικοποίηση ατόμων από ευάλωτες ομάδες. Ο συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα συνδυασμό δραστηριοτήτων σε αυτά τα κέντρα, με βάση και τα δικά του ενδιαφέροντα.

Παροχές προγραμμάτων:

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής. Καλύπτεται το κόστος τοπικών μετακινήσεων.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση 150 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Παρέχεται ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά (απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2).

Παρέχονται μαθήματα σλοβακικής γλώσσας.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Το πρόγραμμα (και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχει) έχει προσαρμοστεί καταλλήλως ώστε να διαθέτει ευελιξία και να συμμορφώνεται πλήρως στα εκάστοτε μέτρα αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και στις τυχόν ειδικές ανάγκες του εθελοντή οι οποίες διαμορφώνονται ως συνέπεια των μέτρων αυτών.

Δηλώσεις συμμετοχής: κοινωνικός συνεταιρισμός “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”, www.nefeleonas.gr

Γενικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) και τις δράσεις του “ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.”: ΕΔΩ