Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε νηπιαγωγείο στη Σλοβακία

 

Έναρξη: Μάρτη-Απρίλη 2021
Διάρκεια: 12 μήνες
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τόπος: Μπρατισλαβα, Σλοβακία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργία του νηπιαγωγείου RC Krtko  (http://www.krtko.eu/). Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη της οργάνωσης και της διεξαγωγής των καθημερινών μαθημάτων του σχολείου καθώς επίσης και των δράσεων συνεργασίας του σχολείου με τις οικογένειες των παιδιών και  τους διάφορους άλλους εξωτερικούς του συνεργάτες.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται αντίστοιχες σπουδές/εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα σλοβακικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Καλύπτονται πλήρως τα έξοδα διαμονής.
Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής, τοπικών μετακινήσεων και λοιπών εξόδων του εθελοντή:  310€.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ’ολη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Το πρόγραμμα (και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχει) έχει προσαρμοστεί καταλλήλως ώστε να διαθέτει ευελιξία και να συμμορφώνεται πλήρως στα εκάστοτε μέτρα αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και στις τυχόν ειδικές ανάγκες του εθελοντή οι οποίες διαμορφώνονται ως συνέπεια των μέτρων αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες για το νηπιαγωγείο RC Krtko : εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas(παπάκι)gmail.com
«ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.», www.nefeleonas.gr

Γενικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) και τις δράσεις του «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»: ΕΔΩ