Δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε στέγες διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες, Ιταλία

 

Έναρξη: Σεπτέμβρης/Οκτώβρης 23 (η ακριβής ημερομηνία έναρξης καθορίζεται κατόπιν συννενόησης)
Διάρκεια: επιλογή ανάμεσα σε 6 ή 12 μήνες
Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τόπος: Malo, Ιταλία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας των κέντρων διαβίωσης ατόμων με ελαφριάς μορφής αναπηρία και ατόμων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Η λειτουργία των κέντρων αυτών συντονίζεται από τον κοινωνικό συνεταιρισμό “L’Orsa Maggiore”, με έδρα την περιοχή Malo στην Ιταλία. Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε καθημερινές και πρακτικές ανάγκες λειτουργίας της στέγης διαβίωσης και την υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ωφελούμενων των κέντρων.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται αντίστοιχες σπουδές/εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς με ειδίκευση στην ειδική αγωγή, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές και μουσικοθεραπευτές.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα ιταλικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για τα έξοδα διατροφής και τα λοιπά έξοδα του εθελοντή:  290 €.
Καλύπτονται πλήρως τα έξοδα διαμονής.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ’ολη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Το πρόγραμμα (και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχει) έχει προσαρμοστεί καταλλήλως ώστε να διαθέτει ευελιξία και να συμμορφώνεται πλήρως στα εκάστοτε μέτρα αποφυγής της διασποράς του COVID-19 και στις τυχόν ειδικές ανάγκες του εθελοντή οι οποίες διαμορφώνονται ως συνέπεια των μέτρων αυτών.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas(παπάκι)gmail.com
«ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.», www.nefeleonas.gr

Γενικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) και τις δράσεις του «ΝΕΦΕΛΑΙΩΝΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.»: ΕΔΩ