Κέντρο ημέρας ενηλίκων με αυτισμό στη Σλοβακία: δυνατότητα συμμετοχής νέων ηλικίας 18-30 ετών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα εθελοντισμού

Έναρξη: Μάρτης/Απρίλης 2020

Διάρκεια: 6 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: Borová (κοντά σε φοιτητική πόλη Trnava), Σλοβακία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του κέντρου ημέρας ενηλίκων με αυτισμό στη Borová (https://borova-info.webnode.sk/borovsky-borovske/osmy-svetadiel/). Το κέντρο δημιουργήθηκε από γονείς παιδιών με αυτισμό. Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη της διεξαγωγής των καθημερινών εργαστηρίων του κέντρου. Τα εργαστήρια αυτά στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενηλίκων με αυτισμό και στην κοινωνική τους ένταξη.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του κέντρου. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, εργοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη/βασική δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου Α1/Α2). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα σλοβακικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150€ και μηναίο επιδομα 150 € για λοιπά έξοδα.

Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις για της ανάγκες των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

https://mladiinfo.sk/31/01/2019/esc_slovakia_autism/

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas@gmail.com

Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.»)

www.nefeleonas.gr